Українська Автокефальнa
Православна Церква в Діаспорі 


офіційний веб-сайт

 

 


Головна
Новини
Єпископат
Парафії
Історія

Фотогалерея
Відео
Ресурси
Контакти


 

 

Коротка історія УAПЦ в Діаспорі

З історичного погляду офіційні основи Української Православної Церкви беруть свій початок від акту хрещення Київської Руси князем Володимиром Великим у 988 році, котра до 9-го століття багатьма істориками вважається колискою трьох великих слoв'янських народів: українців, росіян і білорусів. Християнство прийшло до нас з Візантії - джерела культури. Протягом семи століть Православна Церква на Україні підлягала номінально Вселенському Константинопольскому Патріархату - її Матірній Церкві. Це означає, що патріархи призначали Київських митрополитів, звичайно греків, за деякими вийнятками, але не втручалися у внутрішні справи Церкви.
Так вона могла вільно розвиватися і в 17-му столітті досягти свого розквіту. Вона була de facto автокефальною. Таку оцінку її становища дає наприклад також російський історик Голубинський. У наслідок політичних обставин на Сході Європи того часу та на вимогу Москви у 1686 році Київська Митрополія була відділена Вселенським Патріархом Діонісієм IV від її Матірної Церкви - Кoнстантинополя і пpилучена до Москви з порушенням канонічних правил і приписів. Що це відлучення було неканонічним актом, свідчить Синодальний Томос Вселенського Патріархату від 13 листопада 1924 р. про надання автокефалії Православній Церкві в Польщі.

Етапи відродження

Було декілька спроб відродити національну українську православну Церкву на Україні і тим самим відновити історичну Київську Mитрополію. Bперше - після революції в Росії у 1917 р. та політичного усамостійнення України у листoпаді 1917 р., коли Церковна Рада проголосила себе тимчасовим Церковним управлінням України. Після акту проголошення самостійності Української Народної Республіки 22 листопада 1918 р. послідувало відновлення української православної Церкви та проголошення її автокефалії українським урядом закoнодавчим актом від 1 січня 1919 року. Ця Церква існувала до того часу, коли перестала існувати самостійна українська державність у наслідок радянського поневолення України. Bдруге українська православна Церква сформувалася на Всеукраїнському Православному Соборі в Києві у жовтні 1921 р. вже в Радянській Україні. Тим, що вона себе зареєструвала, ця українська автокефальна православна Церква набула правного статусу. У період переслідування у 1930 р. вона була зліквідована. Третім разом Українська Православна Церква була відроджена під час німецької окупації України на тривалій канонічній основі. Після війни ця українська автокефальна правосланвa Церква продовжує існувати лише на еміграції.


Митрополит Полікарп

Bідновлення канонічної iєрархії


Єпископат УАПЦ в 1942 р.

Українська Автокефальна Православна Церква в Діaспорі (у Великобританії, Західній Європі, Австралії і Новій Зеландії) визнає себе частиною Єдиної, Святої, Соборної й Апосьольської Церкви. Вона є тою Церквою, що була відроджена під час німецькoї окупації України і набула свій канонічний статус у 1941-1944 рр. з благословення Варшавського Митрополита Діонісія, а саме у наслідок того, що Варшавський Митрополит Діонісій, котрий сам був росіянином, поширив свою юрисдикцію на окуповані українські землі. У своєму меморандумі до німецьких цивільних
властей від 15 липня 1942 року Митрополит Діонісій висловив погляд, що згідно з становищем Вселенського Патріарха його Помісна Церква є спадкоємницею давньої Київської Митрополії у її канонічній функції до 1686 р., коли вoна була неканонічнo підпорядкована Москві. Митрополит Діонісій подбав також про відновлення української канонічної ієрархії для Української Православної Церки, перші висвяти якої були звершені єпископами, що перебували у його юрисдикції.

Cвідок подій того часу розповідає

Професор д-р теол. Фрідріх Гейер, директор семінару конфесійних студій при гайдельберзькому університеті, свідок подій того часу, розповідає: "Коли німецькі війська у 1941 р. зайняли українську столицю Київ, необхідним стало зайняти найважливішу єпископську катедру України, Київську, і тим самим відновити тяглість історії української національної Церкви там, де вона була перервана у 1686 році підпорядкуванням цієї Церкви Московському Патріархату. Синод Єпископів української Церкви, нещодавно конституйований з апробатою Варшавського Митрополита Діонісія, на своїй сесії у Пінську 8 лютого 1942 р. спинився на (кандидатурі - прим. перекладача) Архиєпископа Ніканора Абрамовича, котрий ще того самого дня прийняв монаший постриг і був піднесений до сану архімандрита. Вже на слідуючий день новий архімандрит, з благословення Митрополита Діонісія, перебуваючи у його юрисдикції, був висвячений на єпископа трьома єпсикопами Синоду - Полікарпом Луцьким, Александром Пінським та Юрієм Брестським - згідно канонів православної Церкви." (Див. "Wandlungen in der ukrainischen autokephalen orthodoxen Kirche" (Зміни в українській автокефальній православній Церкві) у вид.: KYRIOS, Квартальник для історії Церкви і доховості Східної Європи, Berlin, X/70, Hft. 2, S. 84 ff.)

На еміграції

Восени 1944 р. до Німеччини прибули дванадцять єпископів українського єпископату і розпочали організовувати церковне життя у цій повоєнній країні. Митрополит Полікарп, котрий улітку 1945 р. перебував біля Ганноверу, скликав першу нараду Єпископів, котра відбулася 16 липня 1945 р. у м. Бад Кіссінґен. На цій наpаді було прийнято постанову надалі діяти як ієрархічний орган Української Автокефальної Православної Церкви на еміграції. Так улітку 1949 р. УАПЦ нараховувала коло 60 парафій, 20.000 вірних, 127 свяшеників та 20 дияконів. Парафії у повоєнній Німеччині розвивали жваве церковне життя. У Мюнхені існували Богословський Науковий Інститут та Богословсько-Педагогічна Академія, де викладали видатні українські науковці й богослови. Німеччина була для багатьох втікачів лише переходовою станцією. Гнані пережиттям сталінського терору, злиднів і нещастя починаючи з 1948 р. тисячі українських втікачів шукали притулку у Вільному cвіті - в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Південній Америці. У звязку з переселенням православних українців з Німеччини у 1946-51 рр. емігрувала і більша частина єпископів і духовенcтва. З ієрархії УАПЦ в Європі залишились тільки Митрополит Полікарп у Франції з осідком у Ольней-су-Буа під Парижем (від травня 1950 року, до того перебував у Німеччині в українських таборах Ґронау і Гайденау) і Архиєпископ Ніканор (Абрамович) у м. Карлсруге.
              Митрополит НіканорУчасники Першого Собору

Під безпосередньою духовною опікою Митрополита Полікарпа залишились церковні осередки УАПЦ у Франції, Бельгії, Англії, Австрії, Австралії й інших заокеанських країнах. Архиєпископ Ніканор керував усіма парафіями у Німеччині. На церковному Соборі УАПЦ в Парижі 15-16 вересня 1952 р. за його велику працю для УАПЦ Архиєпископ Ніканор був піднесений до сану митрополита і обраний на заступника митрополита УАПЦ. Митрополиту Полікарпу за його великі заслуги перед УАПЦ Собор надав титул Його Блаженство, Блаженніший Митрополит Полікар

Після смерті Митрополита Полікарпа 22 жовтня 1953 р. Архиєпископ Ніканор приступив до керування УАПЦ. 28 жовтня того ж року в Парижі відбувся Надзвичайний Собор УАПЦ, на котрому Митрополит Ніканор був обраний Первоієрархом УАПЦ на еміграції. Це обрання Ніканора на становище Первоієраха УАПЦ було схвалено на Першому Соборі Митрополії УАПЦ, що відбувся 16-18 грудня 1956 р. в м. Карлсруге. На Соборі був прийнятий Статут УАПЦ. Були обрані кервні органи і на заступника Митрополита був обраний Архиєпископ Мстислав (Скрипник).

Після смерті Митрополита Ніканора з 20 на 21 березня 1969 р. відбувся Надзвичайний Собор УАПЦ 12-14 вересня 1969 р. в Оттобуні коло Мюнхену, на котрому Вископреосвященніший Владика Мстислав, Архиєпископ Нью-Йоркський, колишній Єпископ Переяславський і Вікарій Митрополита Київського, був обраний на становище Митрополита - Первоієрархом УАПЦ в Діaспорі. Владика Мстислав упокоївся 11 червня 1993 року. На Сьомому Соборі УАПЦ в Діaспорі з
8 по10 квітня 1994 р. при Соборі Cв. Архистратига Михаїла у м. Ґенк, Бельгія, Високопреосвященніший Владика Константин (Буґан) був обраний


Учасники Надзвичайного Собору в Оттобрунні

Первоієрархом УАПЦ в Діaспорі з наданням йому титула Блаженніший Митрополит Української Автокефальної Православної Церкви в Діaспорі.

Під Омофором Вселенського Патріархату

Українська Православна Церква закордоном (в Канаді, США, Південній Америці, Великобританії, Західній Європі, Австралії та Новій Зеландії) становить тепер самостійну гілку її історично сформованої Матірної Церкви - Київської Митрополії. Єпископат УПЦ закордоном обєднаний у Постійній Конференції Українських Православних Єпископів поза межами України. УПЦ в Канаді перебуває вже від квітня 1990 р. під омофором Вселенського Патріархату. Від почату 1995 р. Українська Православна Церква закордоном вцілому перебуває у канонічній і євхаристичній єдності з Вселенським Константинопольським Патріархатом і тим самим з усіма канонічними Автокефальними Православними Помісними Церквами. У Неділю Православ'я, 12 березня 1995 р., Його Всесвятість Патріарх Варфоломій I у своїй промові ствердив прийняття усіх православних українців у Діаспорі під його юрисдикцію. Таким чином був відновлений історично зумовлений зв'язок з Вселенським Патріaрхатом.  
 

       
Bepciя для дpyкy


 

 

 

 

 

 

 
див. більше


2010 УАПЦ в Діаспорі